léo ferré



el temps ho cura tot (o, "plorem un rato va")