drum machine

Flipa amb el drum machine...

És que hi ha països que foten unes súperproduccions que es per flipar. Aquí un altre clàssic per a l'esternitat.

cermeza cermeza

treballar 4 dies

Què us semblaria la proposta de concentrar el treball setmanal en 4 dies, i tenir-ne 3 de festa??