guitar effects

Estava buscant un efecte de guitarra, un looper, que grava frase rera frase. Estava mirant demos al tutubo, quan he trobat la d'aquest paio, i m'ha convençut.