Imaginat el món que vols, imaginat qui vols ser

Cuc, aquí tens com a mínim dues respostes que m'has demanat. Una té a veure amb el só i l'altre té a veure amb com es pot canviar el mon sense violència.