El què fa un paper...


Aquesta foto deixa entreveure el món material i el de les idees. La tasca del policia és silenciar el text que agafa, mentre el noi es queixa pel mateix paper que li estan retirant.
Un paper... que no es deixa ser llegit.