Eat the ear... rereloaded. Uf.

Hola amics, en el capítol d'avui de "menjant l'orella", coneixarem més a fons els "annunaki". Lagarto, lagarto...como los de V ,tu.