Una taça de coffy

A mi m'agrada el tè, però si m'ofereixen un coffy no l'hi faig cap lleig.