LSD...DNA

Graham Hanckok 2a part (per tant o més interessant que la primera).