La casa del monstre Bu

Si mai em faig una casa serà força semblant a aquesta.