i demà passadís al Real Pudrit

Visquin les paielles del mestre Lluís!!
(dissabte que vé tampoc tinc plan .. )

(a vera qui és més freak)